มงกุฎช่อมะกอก มงกุฎช่อชัยพฤกษ์ พ่นสีทอง ใช้สวมงานแฟนซีสไตล์กรีก
มงกุฎดอกไม้ช่อกุหลาบชมพูแต่งนกกระจิบ
มงกุฎดอกไม้ช่อดอกกุหลาบล้วน